Info eerstegraad A-stroom

Binnenkort maak je de overstap van de basisschool naar het secundair. Wij helpen je daarbij.

We hebben met de vier campussen van KSOM een gezamenlijk project uitgewerkt. Hierin zetten we in op een brede, algemene vorming. Daarnaast stippel je op basis van je talenten een eigen route uit.

Heb je een getuigschrift basisonderwijs, dan start je in het eerste leerjaar A. Hieronder zie je de drie studierichtingen in de A-stroom die je op onze campus kan volgen, FAST, PLUS en FLEX. Deze richtingen hebben hetzelfde basispakket met een verschillende aanvulling in het STEM-gebied.

1e jaar FAST-PLUS-FLEX

Basispakket A: 28 lesuren

+ 4u STEM-wetenschappen

4u wiskunde

2u natuurwetenschappen

2u techniek

STEM

FAST

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

EXPRESSIE

+3u BOOST

+1u STEM-initiatie

4u Nederlands

3u Frans

1u Engels

TAAL

2u aardrijkskunde

2u godsdienst

2u mens & samenleving

1u geschiedenis

1u titularisuur

MENS &

SAMENLEVING

PLUS

+ 2u STEM-technieken

2u BOOST

Boost: je verbreedt, verdiept en herhaalt op eigen tempo.

FLEX

Kompas: ontdekken van eigen talenten en interesses in een oriënteringstraject.

2e jaar FAST-PLUS-FLEX

+ 5u STEM-wetenschappen

1u KOMPAS

Basispakket A: 26 lesuren

FAST

4u wiskunde

2u techniek

1u natuurwetenschappen

STEM

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

+ 4u STEM-technieken

+ 2u Boost/Kompas

EXPRESSIE

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

TAAL

PLUS

2u geschiedenis

2u godsdienst

1u aardrijkskunde

1u titularisuur

MENS &

SAMENLEVING

+ 4u STEM-technieken

2u Boost/Kompas

FLEX

FAST, PLUS of FLEX?

Zoals je hierboven al kon zien, is het basispakket voor Fast, Plus en Flex hetzelfde. Ze behalen dezelfde basisdoelen. Bij Fast en Plus ligt het tempo wel hoger dan bij Flex. In Fast richten we ons ook meer op extra doelen. In Plus ook, maar iets minder.

De invulling van de uren die bovenop het basispakket komen, ziet er ook anders uit. Bij Fast verdiep je je in STEM-wetenschappen. Bij Flex ga je aan de slag in STEM-technieken en heb je in het eerste jaar 2 lesuren om te Boosten. Bij Plus ga je ook Boosten en krijg je een STEM-initiatie.

Hieronder kan je zien en lezen wat het Boost- en Kompas-uur inhoudt.

Kom je op onze campus naar de eerste graad A-stroom? Dan kan je kiezen tussen FAST, PLUS en FLEX.

Bij PLUS krijg je een initiatie van STEM.

Twijfel je nog tussen STEM-wetenschappen (Fast) en STEM-technieken (Flex)? Bekijk de video hierlangs en wij helpen je een goede keuze te maken!

Ook benieuwd rond welke STEM-projecten ze werken en hoe STEM in onze richtingen verweven zit?

Kijk zeker verder!

FAST

FLEX

STEM-wetenschappen

STEM-technieken

ontwerpen

ontwerpen

plannen maken

plannen lezen

team leiden

teamspeler

heel hoog tempo

gemiddeld tempo

linken leggen naar STEM

STEM toepassen

handvaardig zijn

creatief zijn

vindingrijk zijn

realisaties maken

Boosten in Flex en Plus

Tijdens de lesuren Boost ga je verbreden, verdiepen en herhalen.

Verbreden wil zeggen dat je meer kan leren over hetzelfde onderwerp. Verdiepen betekent dat je dieper ingaat op de leerstof en ook de moeilijkere oefeningen probeert. Herhalen doe je om bij te werken wat nog niet zo vlot ging.

Je kan tijdens Boost werken aan de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Alle klassen die Flex of Plus volgen, hebben op eenzelfde moment in de week Boost. Op die manier kunnen verschillende leerkrachten je begeleiden voor de drie vakken. Zo kan jij werken aan het vak waar je op dat moment het meest nood aan hebt.

Kompas

Kompas bestaat uit 6 projecten waarbij je als leerling kennis maakt met campus Sint-Paulus en Sint-Lutgardis.

Op campus Sint-Lutgardis maak je kennis met de domeinen voeding, lichaam en crea. Op campus Sint-Paulus maak je kennis met hout, metaal en elektriciteit en werken ze aan een servettenhouder, een insectenhotel en een drankenautomaat.

info 1e graad

studieaanbod

inschrijvingen