doorstroom

Technologische wetenschappen

2e graad

Informatica en communicatie-wetenschappen

Technologische wetenschappen en engineering

Mechatronica

3e graad

Welk profiel heb je?

Technologische wetenschappen (doorstroom)

Ik ben geïnteresseerd in wetenschap. Ik ben geïnteresseerd in techniek. Ik ben sterk in wiskunde en sterk in probleemoplossend denken.

Ik ben ondernemend en heb mijn studieproces in eigen handen.

Technologische wetenschappen (doorstroom)

Finaliteit doorstroom betekent dat deze opleiding je voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs.

Inhoud opleiding TW tweede graad

Lessentabel 4e jaar - 32u

Lessentabel 3e jaar - 32u

algemene vakken

algemene vakken

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u biologie

1u Kompas

talen

talen

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

wetenschapsvakken

wetenschapsvakken

5u wiskunde

11u technologische wet.
1u chemie

9u fysica B+S

1u informatica

5u wiskunde

9u technologische wet.
1u chemie

8u fysica B+S

In de 2e graad kiezen leerlingen ook voor de optie wiskunde of optie engineering, waarbij ze 1 lesuur wiskunde of 1 lesuur engineering extra krijgen.

Tijdens de optie wiskunde zien de leerlingen uitbreidingsdoelen ter voorbereiding op de derde graad Technologische wetenschappen.

Tijdens de optie engineering worden de leerlingen optimaal voorbereid op derde graad Informatica en communicatiewetenschappen of Mechatronica.

optie wiskunde

+1u wiskunde

optie engineering

+1u engineering

Inhoud opleidingen afdeling TW in de derde graad

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. Hier onderscheiden we drie nieuwe vervolgrichtingen op Technologische wetenschappen.

Inhoud opleiding TECHN.WETENSCHAPPEN en ENGINEERING in de derde graad

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Inhoud opleiding INFORMATICA EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN in de derde graad

Informatica- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in digitaal databeheer, softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.

Inhoud opleiding MECHATRONICA in de derde graad

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

In het zesde jaar zullen deze studierichtingen ook beschikbaar zijn vanaf schooljaar 2024-2025.

NA JE STUDIES

kan je verder studeren in het hoger onderwijs. Logische vervolgrichtingen zijn:

Mechatronica

ICW

TWE

Industriële wetenschappen en

Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie)

Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie,
Nautische wetenschappen

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie,, Electromechanica, Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), Nautische wetenschappen