arbeidsmarkt

Schilderen en decoratie

2e graad

Decoratie en schilderwerken

3e graad

Decoratie- en restauratie schilderwerken

7e jaar specialisatie

Schilderen en decoratie (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Lessentabel 2e graad- 32u

algemene vakken

Inhoud opleiding Schilderen en decoratie tweede graad

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

Schilderen en decoratie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. In deze opleiding leer je vaardigheden en technieken aan van schilderen en decoratie. Je wordt opgeleid tot huisschilder waarbij je aandacht hebt voor totaalinrichting, interieurelementen en details. Je werkt met verschillende gereedschappen, materialen en producten. Je leert hierbij ergonomisch, veilig en duurzaam werken. Je maakt gebruik van digitale technologieën bij het voorbereiden en uitvoeren van een opdracht.

project talen

3u Nederlands

2u Engels

project wiskunde-mavo

2u wiskunde

2u maatschappelijke vorming

1u Kompas

specifiek gedeelte

18u decoratie en schilderwerken

Inhoud opleiding Decoratie en schilderwerken derde graad

Lessentabel 5e jaar - 32u

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2024-2025 door tot in het zesde jaar.

Hedendaagse schilder- en decoratieve technieken voor interieurs en buitentoepassingen ontleden, voorbereiden en realiseren. Wandbekledingen en soepele vloerbekledingen plaatsen. Technologie en technieken voor de schilder-decorateur aanleren.

KSOM Project ondernemen

In het KSOM-project ondernemen stimuleren we jongeren in ondernemerschap en ondernemingszin. We doen dit in de eerste plaats gekoppeld in vakken eigen aan hun studierichting. In het zesde jaar mondt het KSOM project ondernemen uit in een campusoverstijgende ondernemersweek.

project talen

2u Nederlands

2u Engels

project wiskunde-mavo

1u maatschappelijke vorming

2u wiskunde

specifiek gedeelte

20u decoratie en schilderwerken

1u KSOM Project ondernemen

Oude structuur in '23-'24

Lessentabel 6e jaar - 34u

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

specifiek gedeelte

26u realisaties schilderwerk en decoratie

NA JE STUDIES

- behaal je volgende beroepskwalificaties na het 6e jaar in '24-'25:

BK Schilder-decorateur

- kan je gaan werken.

- kan je je verder specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerk.

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Decoratie- en restauratiewerken

Lessentabel 7e jaar - 32u

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u wiskunde

4u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

specifiek gedeelte

Via ervaringsgericht en realistisch werken komen alle facetten van het carrosserieberoep aan bod. Je maakt kennis met en doet ervaring op in alle moderne evoluties in de branche van de geavanceerde spuittechnieken.

20u decoratie en restauratie

Waar heb je les?

Op de echte werkvloer

Ruime praktijklokalen met alle voorzieningen

Perfect uitgerust schildersatelier en

werkruimtes voor elke leerling