doorstroom + arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Mechanica

Mechanische technieken

2e graad

Mechanische vormgevings-technieken

Lassen-constructie

3e graad

7e jaar specialisatie

7e jaar Se-n-Se

CNC-machining

Fotolassen

In de finaliteit arbeidsmarkt kan je in de tweede graad Mechanica volgen. Nadien kan je, in de derde graad, beginnen aan de opleiding Lassen-constructie of de opleiding Koetswerk in de afdeling Auto.

Koetswerk

Mechanica (arbeidsmarkt)

Welk profiel heb je?

Ik kan nauwkeurig werken. Ik houd van techniek en met mijn handen werken. Ik werk graag aan een project en kan logisch nadenken.

Mechanische technieken (dubbele finaliteit)

Ik ben geïnteresseerd in techniek en kan zeer nauwkeurig werken. Daarnaast werk ik graag met computers en machines. Ook een theoretische achtergrond (mechanica, meettechniek, energiekringen) schrikt mij niet af.

Lassen-constructie (arbeidsmarkt)

Ik kan goed met mijn handen werken, maar ook machines (lasrobots) wekken mijn interesse. Ik hou wel van wat afwisseling (TIG, MIG MAG, elektrodelassen) en kan zowel zelfstandig als in team werken.

Mechanische technieken (dubbele finaliteit)

Lessentabel 2e graad - 32u

algemene vakken

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Inhoud opleiding tweede graad

Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

3e jaar: 1u Kompas

4e jaar: geen Kompas

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar: 13u / 4e jaar: 14u mechanische technieken

Mechanische vormgevingstechnieken (dubbele finaliteit)

Lessentabel 5e jaar - 32u

Inhoud opleiding derde graad

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog TSO.

Het vijfde jaar Mechanische vormgevingstechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

KSOM Masterclasses

Doorheen de derde graad maken onze leerlingen uit de dubbele finaliteit hun keuze uit verscheidene KSOM-masterclasses. Sommige bieden extra basis in functie van het hoger onderwijs. Andere trekken volop de kaart van het ontwikkelen en versterken van vaardigheden. Tijdens de KSOM-masterclasses ontmoeten leerlingen van de verschillende KSOM-campussen elkaar in de kwaliteitsvolle infrastructuur van de Ontmoetingscampus of in de specifieke vakgerichte leslokalen van de andere campussen.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

2u Nederlands

2u Engels

2u Frans

specifiek gedeelte

3u wiskunde

14u mech.vormg.technieken

2u KSOM Masterclasses

Lessentabel 6e jaar - 34u

In het zesde jaar wordt de basiskennis van mechanische principes verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische, maar eerder om een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. De verschillende CNC technieken vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerpen tot en met de realisatie en kan deze toelichten en interpreteren.

algemene vakken

1u aardrijkskunde-

natuurwetenschappen

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u Nederlands

2u wiskunde

technische vakken

NA JE STUDIES

- behaal je volgende beroepskwalificaties na het 6e jaar in '24-'25:

BK Omsteller plaatbewerking
BK Omsteller verspaning
BK Monteerder-afregelaar

- kan je gaan werken.

- kan je ook verder studeren in onze Se-N-Se specialisatierichting CNC-machining.

1u CAD/CAM

2u materialenleer en machineonderdelen

2u meettechnieken

2u technisch tekenen

2u vormgeving en vakeconomie

praktische vakken

8u realisaties mechanica

2u werkplekleren

Samenwerking met de bedrijfswereld

Knelpuntberoepen 2022

"

Vanaf 22 januari 2022 maken we gebruik van nieuwe les- en praktijklokalen. Deze lokalen bieden ons de mogelijkheid om de allerlaatste nieuwe technieken aan te leren en toe te passen en dit met betekenisvolle opdrachten voor externen. Zo maakten we met onze HAAS CNC-machines onderdelen voor de

zonnewagen van de KU Leuven, campus Groep T. Deze zonnewagen

werd nadien 2e in het wereldkampioenschap in Australië!

Tim - leerling 6e jaar Mechanische vormgevingstechnieken

"

7e jaar Se-n-Se: CNC-machining

Lessenpakket

Na de derde graad in het technisch onderwijs / dubbele finaliteit behaal je je diploma. Je kan op onze campus nog een 7e jaar secundair-na-secundair volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan een tweede diploma secundair onderwijs.

CAD/CAM verspaning

CNC productietechniek

Werkplekleren

Communicatie en management

Inhoud opleiding

Verspanen is niet meer wat het vroeger was. Computers zijn niet meer weg te denken uit verspaning. Met deze opleiding word je de hoogopgeleide technicus waar de industrie naar op zoek is. Ben je gepassioneerd door verspanen en heb je een diploma 6TSO of 7BSO? Schrijf je dan zeker in voor ons 7e jaar CNC-machining!

Knelpuntberoepen 2022

NA JE STUDIES

kan je meteen aan het werk!

Waar heb je les?

Goed uitgeruste vaklokalen

Een ruime moderne machinezaal

De nieuwste machines

Mechanica (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Lessentabel 2e graad - 32u

Inhoud opleiding Mechanica tweede graad

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

Mechanica is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen en koetswerk.

De leerlingen Mechanica realiseren producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en lassen constructies. Ze verdiepen zich in computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures.

project talen

3u Nederlands

2u Engels

project wiskunde-mavo

2u wiskunde

2u maatschappelijke vorming

1u Kompas

specifiek gedeelte

18u mechanica

Lessentabel 5e jaar - 32u

Inhoud opleiding Lassen-constructie derde graad

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

In het vijfde jaar heet de opleiding Lassen-constructie. Dit is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het lassen van hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen in alle posities met een halfautomaat en TIG- lasproces, (de)montagetechnieken.

KSOM Project ondernemen

In het KSOM-project ondernemen stimuleren we jongeren in ondernemerschap en ondernemingszin. We doen dit in de eerste plaats gekoppeld in vakken eigen aan hun studierichting. In het zesde jaar mondt het KSOM project ondernemen uit in een campusoverstijgende ondernemersweek.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

project talen

2u Nederlands

2u Engels

project wiskunde-mavo

2u wiskunde

1u maatschappelijke vorming

specifiek gedeelte

20u lassen-constructie

1u KSOM Project ondernemen

Lessentabel 6e jaar - 34u

In het zesde jaar volg je Lassen-constructie (BSO). Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren en plaatbewerkingsmachines bedienen. Je leert constructies monteren, hechten, lassen... Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Op je programma staan weinig algemene vakken.

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

technische vakken

5u lassen-constructie

2u technisch tekenen

NA JE STUDIES

- behaal je volgende beroepskwalificaties na het 6e jaar in '24-'25:

BK Hoeknaadlasser
BK Plaatlasser
BK Pijplasser

- kan je gaan werken.

- kan je je specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Fotolassen.

praktische vakken

11u realisaties lassen-constructie

8u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Fotolassen

Lessentabel 7e jaar - 32u

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u wiskunde

4u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

In deze praktijkgerichte studierichting leer je op een meer intensieve wijze de technologie om gekwalificeerde laswerken uit te voeren via labo lasonderzoek, lasmetallurgie en kennis van het lassen van aluminium. Je leert lasconstructies uitvoeren en lassen volgens opgelegde criteria. Je houdt rekening met veiligheid, milieu en kostprijs.

technische vakken

8u fotolassen

praktische vakken

10u realisaties fotolassen