Onze eerste graad

Onthaaldagen

Tijdens je eerste dagen op school word je warm ontvangen door je klastitularis. Samen met de andere leerlingen verken je onze school, leer je je klas kennen en krijg je meer uitleg over hoe je dagen op Sint-Paulus verlopen. Daarnaast krijg je tijdens deze dagen ook superveel informatie en neem je deel aan verschillende sport- en spelactiviteiten om het schooljaar goed in te zetten.


Peter of meter

Per klas krijg je ook een peter of meter toegewezen. Dat is een leerling uit het vijfde of zesde jaar die samen met de andere peters & meters het hele jaar door leuke activiteiten op poten zet, zoals een kerstboomcompetitie, Halloweenactie of een leuke picnic. Bij hen kan je ook steeds terecht met vragen of problemen: zij weten namelijk perfect wat het is om in jullie schoenen te staan!

Klastitularis en titularisuur
De klastitularis is hét eerste aanspreekpunt op school, zowel voor leerlingen als voor ouders. Je kan hen zien als een mentor die zowel op het gebied van leren als op het gebied van leven de leerlingen door het schooljaar begeleidt. Omdat de titularis zo dicht bij de leerlingen staat kunnen eventuele problemen van dichtbij worden opgevolgd. Tijdens het titularisuur wordt er nauw gewerkt aan een positief klasklimaat en een goede band tussen leerlingen en klastitularis. Thema's zoals milieu, respect, verkeer, veilig internetten en gezonde voeding komen ook aan bod.

Leren leren

Er gaat ook veel aandacht naar leren leren, een proces waarbij leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leren. Leren leren zit op onze campus ingebouwd in de lessen titularisuur. We zetten in op zelfstandigheid, een goede studiehouding, leren plannen met gebruik van de digitale agenda en we ondersteunen hen bij het voorbereiden van de eerste proefwerken.

Focus op STEM

Zodra je op onze school start voel je de focus op STEM. Tijdens de vakken STEM-wetenschappen, STEM-technieken en techniek werk je dan ook aan verschillende interessante projecten die je uitdagen om theorie om te gieten in praktijk. Je steekt de handen uit de mouwen en leert zo niet alleen nieuwe leerstof toe te passen maar ontwikkelt ook je vermogen om te plannen, analytisch te denken, samen te werken en creatief om te springen met problemen of bugs. Je maakt in deze lessen bijvoorbeeld een dansende robot, je neemt deel aan de STEM-olympiade of bouwt samen een dorp!

Basiszorg eerste graad - leren

We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk bij te leren, maar soms is wat extra ondersteuning nog wel nodig. Op onze campus gaan we ervan uit dat niet enkele, maar heel wat leerlingen gebaat zijn bij een brede basiszorg. Dat wil zeggen dat we bepaalde maatregelen niet individueel, maar schoolbreed zijn gaan toepassen!

In de eerste graad worden bijvoorbeeld toets- en examenvragen mondeling overlopen. Leerlingen krijgen ook na de lessen of na een hoofdstuk een ingevuld exemplaar. Zo stimuleren we zelfstandigheid om zelf hun cursus goed na te kijken.

Basiszorg eerste graad - welzijn

De leerlingen van de eerste graad gaan tijdens de middagpauze naar de refter. Daar hebben ze per klasgroep vaste tafels, dus geen gedoe om een plekje te vinden. Na 20 minuten gaan ze weer naar buiten tot het einde van de middagpauze.

In de fietsenrekken krijgt iedereen een eigen nummer. Zo heb je steeds een vaste plaats om je fiets te parkeren. Bij het wisselen van lesuur gaan alle klassen naar buiten. Daar wachten ze aan het juiste lokaalnummer, waar de leerkracht hen komt ophalen. Je hoeft dus zelf niet in de gangen naar het juiste lokaal te zoeken, handig toch?

Een dag op Sint-Paulus

We weten dat de overstap van de lagere school naar het secundair een grote stap is. Kijk daarom alvast even mee hoe onze mascotte Paultje zijn eerste dagen beleefde! Hij geeft je nog enkele weetjes mee...

Mission impossible in onze eerste graad!

studieaanbod

onze campus