Opleiding in de afdeling AUTO

arbeidsmarkt

doorstroom + arbeidsmarkt

Voertuig-technieken

Mechanica

2e graad

Autotechnieken

Koetswerk

Carrosserie

3e graad

7e jaar specialisatie

7e jaar Se-n-Se

Toegepaste autotechnieken

Carrosserie- en spuitwerk

Welk profiel heb je?

Autotechnieken (dubbele finaliteit)

Carrosserie (arbeidsmarkt)

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Voertuigen en voertuigtechnologie boeien mij. Later volg ik graag de richting Autotechnieken.

Ik ben handig, heb een passie voor voertuigen en sleutel graag aan auto’s. Ik kan goed in teamverband werken.

Voertuigtechnieken en autotechnieken (dubbele finaliteit)

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs. (vroeger TSO)

Lessentabel 2e graad - 32u

algemene vakken

Inhoud opleiding tweede graad

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Voertuigtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van voertuigen.

3e jaar: 1u Kompas

4e jaar: geen Kompas

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar: 13u voertuigtechnieken

4e jaar: 14u voertuigtechnieken

Inhoud opleiding derde graad

De derde graad Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Oefeningen in het laboratorium helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto's en vrachtwagens is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk.

KSOM Masterclasses

Doorheen de derde graad maken onze leerlingen uit de dubbele finaliteit hun keuze uit verscheidene KSOM-masterclasses. Sommige bieden extra basis in functie van het hoger onderwijs. Andere trekken volop de kaart van het ontwikkelen en versterken van vaardigheden. Tijdens de KSOM-masterclasses ontmoeten leerlingen van de verschillende KSOM-campussen elkaar in de kwaliteitsvolle infrastructuur van de Ontmoetingscampus of in de specifieke vakgerichte leslokalen van de andere campussen.

Lessentabel 3e graad - 32u

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

2u Nederlands

2u Engels

2u Frans

specifiek gedeelte

3u wiskunde

14u autotechnieken

2u KSOM Masterclasses

NA JE STUDIES

- behaal je volgende beroepskwalificaties na het 6e jaar:

BK Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte

bedrijfsvoertuigen

- kan je gaan werken.

- kan je verder studeren in onze Se-N-Se specialisatierichting
toegepaste autotechnieken.

7e jaar Se-n-Se: Toegepaste autotechnieken

Lessenpakket

Na de derde graad in het technisch onderwijs / dubbele finaliteit behaal je je diploma. Je kan op onze campus nog een 7e jaar secundair-na-secundair volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan een tweede diploma secundair onderwijs.

Alternatieve aandrijftechnieken

Benzine- en dieselmanagement

Diagnose en storing zoeken

Airco-attest en HEV2

Voertuigwetgeving & milieuzorg

Communicatie & management

Inhoud opleiding

De technische evolutie in de autosector en de vraag naar hooggeschoolde technici stijgt snel. Met onze richting "Toegepaste autotechnieken" komen we tegemoet aan de vraag van de industrie en aan de wens van de leerlingen uit 6TSO en 7BSO om zich verder te specialiseren.

NA JE STUDIES

kan je meteen aan de slag!

Knelpuntberoepen 2022

Koetswerk (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Inhoud opleiding Koetswerk derde graad

Lessentabel 3e graad - 32u

algemene vakken

Koetswerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het (de- )monteren van carrosserieonderdelen, vervangen van plaatonderdelen en oppervlaktes voorbewerken om ze spuitklaar te maken.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

project talen

2u Engels

2u Nederlands

project wiskunde-mavo

NA JE STUDIES

- behaal je volgende beroepskwalificaties na het 6e jaar:

BK Voorbewerker carrosserie

BK Plaatbewerker carrosserie
BK Demonteur / monteur carrosserie

- kan je gaan werken.

Je kan specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Carrosserie & spuitwerk.

1u MAVO

2u wiskunde

specifiek gedeelte

21u koetswerk

Lessentabel 7e jaar - 32u

7e specialisatiejaar: Carrosserie en spuitwerk

algemene vakken

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u wiskunde

4u PAV

Na de derde graad in de finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

Via ervaringsgericht en realistisch werken komen alle facetten van het carrosserieberoep aan bod. Je maakt kennis met en doet ervaring op in alle moderne evoluties in de branche van de geavanceerde spuittechnieken.

2u autotechnieken

2u koetswerk

2u spuitwerk

2u voertuigwetgeving & milieuzorg

NA JE STUDIES

kan je meteen aan de slag!

praktische vakken

4u realisaties autotechniek

8u realisaties carrosserie

Knelpuntberoepen 2022