1e graad A-stroom

1e graad B-stroom

Behaalde je je getuigschrift lager onderwijs? Dan ga je naar de A-stroom. Op onze campus heb je de keuze tussen Fast en Flex.

Heb je geen getuigschrift basisonderwijs, dan start je in het eerste leerjaar B. Op onze campus ben je dan welkom in de richting PRO.