Iedereen anders, iedereen gelijk!

Op schoolniveau denken we na over ons zorgbeleid en hoe
we aan al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs kunnen
bieden. Hiertoe behoort vast en zeker onze brede basiszorg voor àlle leerlingen. Zo kunnen alle leerlingen er bijvoorbeeld op rekenen dat leerkrachten inzetten op positieve feedback, organiseren we een middagstudie, een avondstudie en krijgen ze extra tijd om aan een examen te werken als ze dat nodig hebben.

Voor de leerlingen in de 1e graad doen we er nog een schepje bovenop. Hier is de brede basiszorg nog nét iets uitgebreider. Leerlingen genieten van studiebegeleiding geïntegreerd in het titularisuur, extra sessies leren leren mogelijk, toetsvragen worden voorgelezen, een peter of meter en nog veel meer...

een brede basiszorg - wat we doen voor ál onze leerlingen

Soms is die basiszorg niet voldoende. Onze zorgcoördinator bekijkt met jou wat je sterke punten zijn, maar ook wat minder gaat pakken we samen aan. Samen met je leerkrachten of ouders gaan we op zoek naar geschikte ondersteuningsmiddelen en maatregelen en bekijken we hoe we dit op onze campus kunnen waarmaken.

Leer- en ontwikkelingsstoornissen – en hoe we hier mee omgaan – zijn voor iedereen anders. Op regelmatige basis vergaderen de zorgcoördinator en leerlingbegeleiders met de gedragsbegeleider en directie. Indien nodig werken we ook samen met het CLB of het ondersteuningsnetwerk.


De zorgcoördinator volgt gedurende de verschillende schooljaren dezelfde leerlingen op, waardoor we goed op de hoogte blijven van je evolutie.

verhoogde zorg waar nodig, in samenspraak met leerling en ouders

ONZE CAMPUS

STUDIEAANBOD