arbeidsmarkt

doorstroom + arbeidsmarkt

Elektro-mechanische technieken

Elektro-technieken

Elektriciteit

2e graad

Elektro-mechanische technieken

Elektrische installaties

Elektro-technieken

3e graad

7e jaar Se-n-Se

7e jaar specialisatie

Proces-automatisatie

Industriële

elektriciteit

Welk profiel heb je?

Elektrotechnieken (dubbele finaliteit)

Elektriciteit (arbeidsmarkt)

Ik ben rekenvaardig, analytisch ingesteld en handig. Ik ben geïnteresseerd in elektrische schema’s en schakelingen en werk graag met allerhande toestellen en componenten.

Ik kan nauwkeurig werken. Ik houd van techniek en met mijn handen werken. Ik werk graag aan een project en kan logisch nadenken.

Elektromechanische technieken (dubbele finaliteit)

Ik ben geïnteresseerd in elektriciteit en mechanica. Ik wil graag weten hoe machines in elkaar zitten en werken. Daarnaast los ik graag problemen op.

Elektrotechnieken (dubbele finaliteit)

Lessentabel 3e en 4e jaar

algemene vakken

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Inhoud opleiding Elektrotechnieken tweede graad

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische
en artistieke vorming)

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar: 13u elektrotechnieken

4e jaar: 14u elektrotechnieken

Inhoud opleiding Elektrotechnieken derde graad

Lessentabel 5e jaar

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog TSO.

Het vijfde jaar Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

Lessentabel 6e jaar

In het zesde jaar volg je Elektrische Installatietechnieken (TSO). Je leert alles over industriële installaties: beveiliging, motoraandrijvingen, automatisering, regeltechnieken en pneumatica. Met industriële software ontwerp je elektrische schema's en eenvoudige PLC-programma's.

algemene vakken

1u aardrijkskunde-

natuurwetenschappen

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u Nederlands

2u wiskunde

NA JE STUDIES

kan je verder studeren in onze Se-N-Se specialisatie Regeltechnieken.

Je kan onder andere aan de slag gaan als technicus residentiële of industriële elektrotechnische installaties.

technische vakken

4u automatisering

6u elektriciteit en labo

3u installatiemethoden

praktische vakken

6u realisaties elektriciteit

2u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022

7e jaar Se-n-Se: Regeltechnieken (procesautomatisatie)

Lessenpakket

Regeltechniek & PLC

Digitale systemen & toegepaste informatica

Werkplekleren en stage

Elektronica

Communicatie en management

Na de derde graad in het technisch onderwijs / dubbele finaliteit behaal je je diploma. Je kan op onze campus nog een 7e jaar secundair-na-secundair volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan een tweede diploma secundair onderwijs.

Inhoud opleiding

Hou je graag alles onder controle? Tijdens deze opleiding leer je industriële processen zoals temperatuur, druk, niveau en debiet te meten en te regelen. In het labo staan tal van installaties waar je zelfstandig gaat werken. Ook de elektronica verliezen we niet uit het oog. Kleinere opstellingen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in digitale systemen en de computer is hierbij een hulpmiddel.

Knelpuntberoepen 2022

NA JE STUDIES

kan je meteen aan het werk!

Elektromechanische technieken

(dubbele finaliteit)

Lessentabel 3e en 4e jaar

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

Inhoud opleiding EMT tweede graad

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische
en artistieke vorming)

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar:

13u elektromechanische technieken

4e jaar:

14u elektromechanische technieken

Inhoud opleiding EMT derde graad

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog TSO.

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Lessentabel 5e jaar

algemene vakken

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

In het zesde jaar zal deze richting ook beschikbaar zijn vanaf schooljaar 2024-2025.

Knelpuntberoepen 2022

NA JE STUDIES

kan je verder studeren in onze Se-N-Se specialisatie Regeltechnieken.

Je kan onder andere aan de slag gaan als technicus residentiële of industriële elektrotechnische installaties.

Elektriciteit (finaliteit arbeidsmarkt)

Lessentabel - 32 lesuren

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

Inhoud opleiding Elektriciteit tweede graad

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica.

project talen

3u Nederlands

2u Engels

project wetenschappen-mavo

1u wiskunde

1u natuurwetenschappen

3u maatschappelijke vorming

specifiek gedeelte

18u elektriciteit

Inhoud opleiding Elektrische Installaties derde graad

Lessentabel 5e jaar

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

wordt aangevuld

In het zesde jaar volg je Elektrische installaties (BSO).

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie,...) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Je krijgt weinig algemene vakken.

Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast. Je leert schema's vertalen naar PLC-programma's en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren.

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

technische vakken

4u elektriciteit en labo

2u technisch tekenen

4u uitvoeringsmethoden

praktische vakken

8u realisaties elektriciteit

8u werkplekleren

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Je kan specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Industriële Elektriciteit.

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Industriële elektriciteit

Lessentabel 7e jaar

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u wiskunde

2u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

Je bestudeert op een meer intensieve wijze alles in het kader van industriële elektriciteit. Je werkt vooral aan realisaties in verband met toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.

10u industriële elektrische processen

praktische vakken

10u realisaties elektrische processen

2u werkplekleren