TISP-Quiz

een quiz voor jong en oud

Als opvoeder in een technische en beroepsschool worden wij wel eens geconfronteerd met leerlingen die opgroeien in een gezin waar er weinig financiële middelen zijn. Daarom organiseren wij een quiz ten voordele van TISP Sociaal, een werkgroep die leerlingen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen ondersteunt. De opbrengst helpt ons om volgend schooljaar een aantal leerlingen te helpen bij het bekostigen van extra activiteiten die de school verplicht organiseert. Zo willen wij als personeelsleden ons steentje bijdragen om ook die leerlingen een aangename studietijd te bezorgen.

Tot dan!
Vriendelijke groeten,
werkgroep TISP Sociaal

wanneer

inschrijven

waar

ploegen

prijs