doorstroom

Technologische wetenschappen

2e graad

Informatica en communicatie-wetenschappen

Technologische wetenschappen en engineering

Mechatronica

3e graad

Welk profiel heb je?

Technologische wetenschappen (doorstroom)

Ik ben geïnteresseerd in wetenschap. Ik ben geïnteresseerd in techniek. Ik ben sterk in wiskunde en sterk in probleemoplossend denken.

Ik ben ondernemend en heb mijn studieproces in eigen handen.

Technologische wetenschappen (doorstroom)

Lessentabel 3e en 4e jaar

algemene vakken

Finaliteit doorstroom betekent dat deze opleiding je voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

Inhoud opleiding TW tweede graad

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische
en artistieke vorming)

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn.

De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

talen

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

wetenschapsvakken

Inhoud opleidingen TW in de derde graad

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. Hier onderscheiden we drie nieuwe vervolgrichtingen op Technologische wetenschappen.

Lessentabel 5e jaar TWE

Inhoud opleiding TW en ENGINEERING in de derde graad

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM. De leerlingen leren abstracte
wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

wordt aangevuld

Inhoud opleiding MECHATRONICA in de derde graad

Lessentabel 5e jaar M

Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.

wordt aangevuld

In het zesde jaar zullen deze studierichtingen ook beschikbaar zijn vanaf schooljaar 2024-2025.

NA JE STUDIES

kan je verder studeren in het hoger onderwijs. Logische vervolgrichtingen zijn:

ICW

Mechatronica

TWE

Toegepaste wetenschappen, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie,
Nautische wetenschappen

Industriële wetenschappen en

Technologie, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Gecombineerde studiegebieden (digital design and development), Handelswetenschappen (Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Digital arts and Entertainment, Elektronica – ICT, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie)

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Wetenschappen (Informatica, Computerwetenschappen) / Handelswetenschappen (Toegepaste informatica), Industriële wetenschappen en Technologie (Autotechnologie,, Electromechanica, Elektronica – ICT, Industrieel productontwerpen, Luchtvaarttechnologie, Ontwerp- en productietechnologie), Nautische wetenschappen