arbeidsmarkt

Schilderen en decoratie

2e graad

Decoratie en schilderwerken

3e graad

Decoratie- en restauratie schilderwerken

7e jaar specialisatie

Schilderen en decoratie (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Lessentabel - 32 lesuren

algemene vakken

Inhoud opleiding Schilderen en decoratie tweede graad

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

Schilderen en decoratie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. In deze opleiding leer je vaardigheden en technieken aan van schilderen en decoratie. Je wordt opgeleid tot huisschilder waarbij je aandacht hebt voor totaalinrichting, interieurelementen en details. Je werkt met verschillende gereedschappen, materialen en producten. Je leert hierbij ergonomisch, veilig en duurzaam werken. Je maakt gebruik van digitale technologieën bij het voorbereiden en uitvoeren van een opdracht.

project talen

3u Nederlands

2u Engels

project wetenschappen-mavo

1u wiskunde

1u natuurwetenschappen

3u maatschappelijke vorming

specifiek gedeelte

18u mechanica

Inhoud opleiding Decoratie en schilderwerken derde graad

Lessentabel 5e jaar

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

Hedendaagse schilder- en decoratieve technieken voor interieurs en buitentoepassingen ontleden, voorbereiden en realiseren. Wandbekledingen en soepele vloerbekledingen plaatsen. Technologie en technieken voor de schilder-decorateur aanleren.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

wordt aangevuld

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

technische vakken

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Je kan specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Decoratie en Restauratie Schilderwerk

praktische vakken

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Decoratie- en restauratiewerken

Lessentabel 7e jaar

algemene vakken

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u wiskunde

2u PAV

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

2u autotechnieken

2u koetswerk

2u spuitwerk

2u voertuigwetgeving & milieuzorg

Via ervaringsgericht en realistisch werken komen alle facetten van het carrosserieberoep aan bod. Je maakt kennis met en doet ervaring op in alle moderne evoluties in de branche van de geavanceerde spuittechnieken.

praktische vakken

4u realisaties autotechniek

8u realisaties carrosserie

2u werkplekleren

Waar heb je les?

Op de echte werkvloer

Ruime praktijklokalen met alle voorzieningen

Perfect uitgerust schildersatelier en

werkruimtes voor elke leerling