arbeidsmarkt

Elektriciteit

2e graad

Sanitaire en verwarmings-installaties

5e jaar

Centrale verwarming en sanitaire installaties

6e jaar

Verwarmings-installaties

7e jaar specialisatie

Welk profiel heb je?

Sanitaire en verwarmingsinstallaties (arbeidsmarkt)

Ik ben handig en kan goed problemen oplossen. Ik kan zelfstandig werken en ben geïnteresseerd in verwarmings- en sanitaire installaties, lassen, elektriciteit, enz. Ook het renoveren van badkamers en het onderhouden van verwarmingsketels bij mensen thuis is mijn ding.

Sanitaire en verwarmingsinstallaties (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Inhoud opleiding tweede graad

In de tweede graad volg je de richting Elektriciteit (finaliteit arbeidsmarkt). Zo heb je een goede voorbereiding en schakel je in de derde graad naar de afdeling Sanitair en verwarming.

Lessentabel 5e jaar

Inhoud opleiding derde graad

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

Sanitaire en verwarmingsinstallaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen componenten en onderdelen van sanitaire, centrale verwarmings- en ventilatie-installaties.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

wordt aangevuld

In het zesde jaar heet de opleiding Centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO).

Deze opleiding maakt van jou een bekwame loodgieter en installateur van centrale verwarming. Je hebt weinig algemene vakken en spitst je toe op de praktijk. Via de stage doe je nuttige ervaring op en leer je je toekomstige werksituatie kennen.

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

technische vakken

1u brandertechnieken

2u elektro- en regeltechnieken

1u organisatie en planning

4u sanitair en CV-technieken

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Verder studeren kan ook in ons zevende specialisatiejaar Verwarmingsinstallaties.

praktische vakken

10u realisaties sanitair

8u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Verwarmingsinstallaties

Lessentabel 7e jaar

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u wiskunde

2u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

In deze richting krijg je de mogelijkheid om de attesten G1 en G2 en het attest van vloeibare brandstof te behalen.

Via een intensieve stageperiode leer je het vak van onderhoud-storingstechnieker. Dit zevende jaar is de ideale voorbereiding om onder leiding het beroep van CV-technieker uit te oefenen.

2u project vloeibare brandstof

4u project gasvorminge brandstof

2u project elektrotechnieken

praktische vakken

12u realisaties fotolassen

2u werkplekleren

NA JE STUDIES

kan je meteen aan de slag!