Opleiding in de afdeling HOUT

doorstroom + arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Houttechnieken

Hout

2e graad

Houttechnieken

Binnen-schrijnwerk interieur

3e graad

7e jaar specialisatie

Interieur-inrichting

Welk profiel heb je?

Hout (arbeidsmarkt)

Houttechnieken (dubbele finaliteit)

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Ik maak graag teken- en computertoepassingen en werk graag aan projecten. Ik ben rekenvaardig en heb technische aanleg. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met het maken van meubels, ramen, trappen, enzoverder. Later wil ik een echte vakman worden in de houtsector.

Ik maak graag houttoepassingen en heb een praktische aanleg.

Ik werk graag in teamverband.

Later wil ik een echte vakman worden in de houtsector.

Houttechnieken (dubbele finaliteit)

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

Lessentabel 3e en 4e jaar

algemene vakken

Inhoud opleiding Houttechnieken tweede graad

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische
en artistieke vorming)

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar: 13u houttechnieken

4e jaar: 14u houttechnieken

Inhoud opleiding Houttechnieken derde graad

Lessentabel 5e jaar

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog TSO.

Het vijfde jaar Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren met CAD, het toepassen van CAM, het programmeren en bedienen van CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

algemene vakken

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

In het zesde jaar Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is vooral gericht op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Onderzoek hout omvat in de derde graad: automatisatie, houtconstructies & materialen, labo hout, stabiliteit, toegepaste wetenschappen: elektriciteit & mechanica, VCA, verspaningstechnieken. Organisatie hout omvat: CAD-tekenen, labo CNC & labo CAD/CAM, planning, berekening materiaal & kostprijs.

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

1u aardrijkskunde-

natuurwetenschappen

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u Nederlands

2u wiskunde

technische vakken

NA JE STUDIES

kan je gaan werken in een hout(gerelateerd) bedrijf.

Je kan je specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Interieurinrichting.

6u onderzoek hout

5u organisatie hout

praktische vakken

8u realisaties hout

2u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022

Hout (finaliteit arbeidsmarkt)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Lessentabel - 32 lesuren

Inhoud opleiding tweede graad

algemene vakken

Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

De leerlingen Hout verdiepen zich in het realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Ze ontwikkelen technische vaardigheden en leren denken in functie van het technisch proces, de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Ze werken geïnformeerd en toepassingsgericht met grondstoffen en materialen.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

project talen

3u Nederlands

2u Engels

project wetenschappen-mavo

1u wiskunde

1u natuurwetenschappen

3u maatschappelijke vorming

specifiek gedeelte

18u hout

Lessentabel 5e jaar

Inhoud opleiding derde graad

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

In het vijfde jaar heet de opleiding Binnenschrijnwerk en interieur.

De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnenschrijnwerk en interieur en het plaatsen ervan. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

wordt aangevuld

Lessentabel 6e jaar

In het zesde jaar heet de opleiding Houtbewerking (BSO).

Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid. Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring. Tijdens je opleiding krijg je eerder weinig algemene vorming.

algemene vakken

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

technische vakken

6u onderzoek hout

5u organisatie hout

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Verder studeren kan ook in ons zevende specialisatiejaar Interieurinrichting.

praktische vakken

8u realisaties hout

2u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022

7e specialisatiejaar: Interieurinrichting

Lessentabel 7e jaar

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u wiskunde

2u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

In deze praktijkgerichte houtopleiding leer je de nieuwste materialen gebruiken in design-interieur toepassingen. Via specifieke projectvoorbereiding verwerf je de nodige competenties om complexe realisaties kwaliteitsvol uit te voeren.

Tijdens deze aanvullende vorming krijg je een grondige voorbereiding voor je latere tewerkstelling in de interieursector.

praktische vakken

16u realisaties hout

Waar heb je les?

Goed uitgeruste vaklokalen

Een ruime moderne machinezaal

De nieuwste machines voor houtbewerking