Opleiding in de afdeling AUTO

arbeidsmarkt

doorstroom + arbeidsmarkt

Voertuig-technieken

Mechanica

2e graad

Autotechnieken

Koetswerk

Carrosserie

3e graad

7e jaar specialisatie

7e jaar Se-n-Se

Toegepaste autotechnieken

Carrosserie- en spuitwerk

Welk profiel heb je?

Autotechnieken (dubbele finaliteit)

Carrosserie (arbeidsmarkt)

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Voertuigen en voertuigtechnologie boeien mij. Later volg ik graag de richting Autotechnieken.

Ik ben handig, heb een passie voor voertuigen en sleutel graag aan auto’s. Ik kan goed in teamverband werken.

Voertuigtechnieken en autotechnieken (dubbele finaliteit)

Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

Lessentabel 3e en 4e jaar

algemene vakken

Inhoud opleiding tweede graad

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

Voertuigtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van voertuigen.

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische
en artistieke vorming)

specifiek gedeelte

3u wiskunde

3e jaar: 13u autotechnieken

4e jaar: 14u autotechnieken

Lessentabel 5e jaar

Inhoud opleiding derde graad

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog TSO.

Het vijfde jaar Autotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, OBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen.

wordt aangevuld

specifiek gedeelte

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

Opleiding autotechnieken in het zesde jaar TSO.

Oefeningen in het laboratorium helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto's en vrachtwagens is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk.

1u aardrijkskunde-

natuurwetenschappen

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

2u Nederlands

2u wiskunde

technische vakken

1u beroepsvorming

4u elektriciteit en labo

4u motoren

2u onderstel en rollend gedeelte

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Verder studeren kan ook in onze Se-N-Se specialisatierichting toegepaste autotechnieken.

praktische vakken

8u realisaties hout

2u werkplekleren

7e jaar Se-n-Se: Toegepaste autotechnieken

Lessenpakket

Na de derde graad in het technisch onderwijs / dubbele finaliteit behaal je je diploma. Je kan op onze campus nog een 7e jaar secundair-na-secundair volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan een tweede diploma secundair onderwijs.

Alternatieve aandrijftechnieken

Benzine- en dieselmanagement

Diagnose en storing zoeken

Airco-attest en HEV2

Voertuigwetgeving & milieuzorg

Communicatie & management

Inhoud opleiding

De technische evolutie in de autosector en de vraag naar hooggeschoolde technici stijgt snel. Met onze richting "Toegepaste autotechnieken" komen we tegemoet aan de vraag van de industrie en aan de wens van de leerlingen uit 6TSO en 7BSO om zich verder te specialiseren.

Knelpuntberoepen 2022

NA JE STUDIES

kan je meteen aan de slag!

Koetswerk (finaliteit arbeidsmarkt) / Carrosserie (BSO)

Finaliteit arbeidsmarkt betekent dat deze opleiding je voorbereidt op de arbeidsmarkt. (vroegere BSO)

Lessentabel 5e jaar

Inhoud opleiding Koetswerk vijfde jaar

algemene vakken

wordt aangevuld

Koetswerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het (de- )monteren van carrosserieonderdelen, vervangen van plaatonderdelen en oppervlaktes voorbewerken om ze spuitklaar te maken.

specifiek gedeelte

wordt aangevuld

Inhoud opleiding Carrosserie zesde jaar

Lessentabel 6e jaar

algemene vakken

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2023-2024 door tot in het vijfde jaar. In het zesde jaar is het nog BSO.

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto's, bedrijfs-, vrachtwagens,...) te herstellen en te bewerken. Je leert je kennis via praktijkvakken in de schoolwerkplaats en tijdens je stage direct toepassen. Het pakket algemeen vormende vakken is beperkt.

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u PAV

technische vakken

2u auto-elektriciteit

1u automechanica

1u beroepsvorming

2u koetswerkherstelling

2u schilder- en kleurtechniek

NA JE STUDIES

kan je gaan werken.

Je kan specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Carrosserie & spuitwerk.

praktische vakken

2u realisaties autotechniek

16u realisaties carrosserie

7e specialisatiejaar: Carrosserie en spuitwerk

Lessentabel 7e jaar

algemene vakken

Na de derde graad in het beroepssecundair onderwijs / in finaliteit arbeidsmarkt behaal je je getuigschrift. Je kan op onze campus nog een 7e jaar volgen om je te specialiseren. Je behaalt dan ook je diploma secundair onderwijs.

2u Engels

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

4u wiskunde

2u PAV

Inhoud opleiding specialisatiejaar

technische vakken

Via ervaringsgericht en realistisch werken komen alle facetten van het carrosserieberoep aan bod. Je maakt kennis met en doet ervaring op in alle moderne evoluties in de branche van de geavanceerde spuittechnieken.

2u autotechnieken

2u koetswerk

2u spuitwerk

2u voertuigwetgeving & milieuzorg

praktische vakken

NA JE STUDIES

kan je meteen aan de slag!

4u realisaties autotechniek

8u realisaties carrosserie

2u werkplekleren

Knelpuntberoepen 2022