Info derde graad TSO

In het vijfde en zesde jaar TSO kan je op onze campus kiezen uit drie theoretisch gerichte, technische studierichtingen: Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica of Elektromechanica.

Deze opleidingen zijn zeer theoretisch gerichte opleidingen met groot pakket algemene vakken.

We hebben ook nog vier praktisch gerichte, technische studierichtingen: Elektrische installatietechnieken, Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken en Houttechnieken. Die vind je hier:

naar 5+6 PTSO

Elektriciteit-

elektronica

Industriële wetenschappen

Elektromechanica

ALGEMENE VAKKEN

ALGEMENE VAKKEN

ALGEMENE VAKKEN

5e 6e

5e 6e

5e 6e

aardrijkskunde- natuurwetenschappen

Engels

Frans

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

Nederlands

wiskunde

1

2

2

1

2

2

2

4

1

2

2

1

2

2

2

4

aardrijkskunde- natuurwetenschappen

Engels

Frans

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

Nederlands

wiskunde

1

2

2

1

2

2

2

4

1

2

2

1

2

2

2

4

aardrijkskunde

Engels

Frans

geschiedenis

godsdienst

lichamelijke opvoeding

Nederlands

wiskunde

1

2

2

1

2

2

3

6

1

2

2

1

2

2

3

6

TECHNISCHE VAKKEN

TECHNISCHE VAKKEN

TECHNISCHE VAKKEN

5e 6e

5e 6e

5e 6e

elektriciteit en labo

elektronica

informatica

labo industriële wetenschappen

mechanica

toegepaste biologie

toegepaste chemie

toegepaste fysica

3

2

1

3

3

-

2

2

3

2

1

4

2

1

1

2

5

-

4

6

2

-

2

-

3

-

6

2

4

4

analoge technieken en labo

communicatietechnieken en labo

digitale technieken en labo

elektriciteit en labo

programmeerbare logica en labo

projecten

vermogenselektronica en labo

2

6

6

1

-

4

-

4

10

-

1

4

CAD

elektriciteit en labo

elektromechanische processen

materialen

mechanica en labo

mechanische analyse

In deze studierichting verwerf je voldoende inzicht, vaardigheden en attitudes om met succes de hogere studies van professionele bachelor aan te vatten. Je verwerft de competenties om een elektromechanische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren, te bouwen en aan te sturen met professionele software en technieken.

Elektriciteit-elektronica is een theoretische studierichting waarin de theorie wordt ondersteund door laboproeven. Je wordt opgeleid tot technicus, gespecialiseerd in elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken.

In de derde graad leer je meer over industriële installaties. Je leert de computer gebruiken voor het ontwerpen van elektrische en elektronische installaties.

Industriële wetenschappen is dé STEM-richting op campus Sint-Paulus. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema's met professionele software komt eveneens aan bod.

Na je studies...

is verder studeren het logische vervolg. Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, moeten alle technische en wetenschappelijke studierichtingen van Bachelor binnen de mogelijkheden liggen.

Na je studies...

Na je studies...

is - afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet - een doorstroom naar het hoger onderwijs mogelijk.

is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

studieaanbod

onze campus