Info derde graad TSO

In het vijfde en zesde jaar TSO kan je op onze campus kiezen uit vier praktisch gerichte, technische studierichtingen: Elektrische installatietechnieken, Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken en Houttechnieken.

Deze opleidingen zijn praktisch gerichte opleidingen met een groot pakket algemene vakken.

We hebben ook nog drie theoretisch gerichte, technische studierichtingen: Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica of Elektromechanica. Die vind je hier:

naar 5+6 TTSO

Basispakket algemene vakken

Basispakket: 14 lesuren

ALGEMENE VAKKEN

5e 6e

Elektrische installatietechnieken

Ik ben rekenvaardig, analytisch ingesteld en handig. Ik ben geïnteresseerd in elektrische schema’s en schakelingen en werk graag met allerhande toestellen en componenten.

4

5

4

automatisering

elektriciteit en labo

installatiemethoden

4

6

3

TECHNISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

8

-

realisaties elektriciteit

werkplekleren

6

2

Na je studies...

In de derde graad leer je alles over industriële installaties: beveiliging, motoraandrijvingen, automatisering, regeltechnieken en pneumatica. Met industriële software ontwerp je elektrische schema's en eenvoudige PLC-programma's.

kan je verder studeren in onze Se-N-Se specialisatie Regeltechnieken.

Je kan onder andere aan de slag gaan als technicus residentiële of industriële elektrotechnische installaties.

Ik ben geïnteresseerd in techniek en kan zeer nauwkeurig werken. Daarnaast werk ik graag met computers en machines. Ook een theoretische achtergrond (mechanica, meettechniek, energiekringen) schrikt mij niet af.

CAD/CAM

energiekringen

materialenleer en machineonderdelen

mechanica

meettechnieken

technisch tekenen

vormgeving en vakeconomie

vormgevingstechnieken

TECHNISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

De basiskennis van mechanische principes wordt verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische, maar eerder om een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. De verschillende CNC technieken vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerpen tot en met de realisatie en kan deze toelichten en interpreteren.

Na je studies...

kan je gaan werken. Verder studeren kan ook in onze Se-N-Se specialisatierichting CNC-machining.

Autotechnieken

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Voertuigen en voertuigtechnologie boeien mij. Ik kan goed in teamverband werken.

-

3

3

3

1

4

4

2

beroepsvorming

elektriciteit en labo

motoren

onderstel en rollend gedeelte

TECHNISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

realisaties autotechniek

werkplekleren

12

-

8

2

Oefeningen in het laboratorium helpen je om via proeven en metingen de werking van de verschillende onderdelen van een auto beter te leren kennen en te beïnvloeden. Naast de kennis van mechanismen en systemen van auto's en vrachtwagens is ook de foutendiagnose, de technische reglementering, de tekening- en schema-analyse, de werkplanning en de studie van micro-elektronische stuur- en regelsystemen belangrijk.

Na je studies...

kan je gaan werken. Verder studeren kan ook in onze Se-N-Se specialisatierichting toegepaste autotechnieken.

Houttechnieken

Ik ben praktisch aangelegd en handig. Ik kijk ernaar uit om ervaring op te doen met het maken van meubels en binnen- en buitenschrijnwerk. Later wil ik een echte vakman worden in de houtsector.

TECHNISCHE VAKKEN

6

5

6

3

onderzoek hout

organisatie hout

PRAKTISCHE VAKKEN

8

2

12

-

realisaties hout (realisaties CNC)

werkplekleren

In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is vooral gericht op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Onderzoek hout omvat in de derde graad: automatisatie, houtconstructies & materialen, labo hout (6e jaar), stabiliteit, toegepaste wetenschappen: elektriciteit & mechanica, VCA, verspaningstechnieken.

Organisatie hout omvat: CAD-tekenen, labo CNC & labo CAD/CAM, planning, berekening materiaal & kostprijs (6e jaar).

Na je studies...

kan je gaan werken in een hout(gerelateerd) bedrijf.

Je kan je specialiseren in ons zevende specialisatiejaar Interieurinrichting.

studieaanbod

onze campus