KSOM

Campus Sint-Paulus

Klaar voor de toekomst!

Info vierde jaar TSO

In het vierde jaar TSO kan je op onze campus kiezen uit drie theoretisch gerichte, technische studierichtingen: Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica of Elektromechanica.

Deze opleidingen zijn zeer theoretisch gerichte opleidingen met een groot pakket algemene vakken.

We hebben ook nog drie praktisch gerichte, technische studierichtingen: Elektrotechnieken, Mechanische technieken en Houttechnieken. Die vind je hier:

naar 4PTSO

Industriële wetenschappen

Elektriciteit-

elektronica

Elektromechanica

1u aardrijkskunde

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

1u informatica

2u lichamelijke opvoeding

4u Nederlands

5u wiskunde

1u aardrijkskunde

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

1u informatica

2u lichamelijke opvoeding

4u Nederlands

5u wiskunde

1u aardrijkskunde

1u chemie

2u Engels

3u Frans

1u fysica

1u geschiedenis

2u godsdienst

1u informatica

2u lichamelijke opvoeding

4u Nederlands

6u wiskunde

ALGEMENE VAKKEN

ALGEMENE VAKKEN

ALGEMENE VAKKEN

2u CAD

3u elektriciteit en labo

2u mechanica

1u toegepaste chemie

1u toegepaste fysica

3u elektriciteit en labo

6u elektronica en labo

2u mechanica

1u toegepaste chemie

1u toegepaste fysica

TECHNISCHE VAKKEN

TECHNISCHE VAKKEN

5u engineering

4u toegepaste wetenschappen: mechanica

2u toegepaste wetenschappen: elektriciteit

TECHNISCHE VAKKEN

4u realisaties mechanica

2u schakeltechnieken

2u schakeltechnieken

PRAKTISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

Industriële wetenschappen is dé STEM-richting op campus Sint-Paulus. Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met component wiskunde in het ASO. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema's met professionele software komt eveneens aan bod.

Elektriciteit-elektronica is een theoretische studierichting waarin de theorie wordt ondersteund door laboproeven. Je wordt opgeleid tot technicus, gespecialiseerd in elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken.

In de derde graad leer je meer over industriële installaties. Je leert de computer gebruiken voor het ontwerpen van elektrische en elektronische installaties.

In deze studierichting verwerf je voldoende inzicht, vaardigheden en attitudes om met succes de hogere studies van professionele bachelor aan te vatten. Je verwerft de competenties om een elektromechanische realisatie op een gestructureerde wijze te analyseren, te bouwen en aan te sturen met professionele software en technieken.

Na je studies...

is verder studeren het logische vervolg. Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, moeten alle technische en wetenschappelijke studierichtingen van Bachelor binnen de mogelijkheden liggen.

Na je studies...

Na je studies...

is - afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet - een doorstroom naar het hoger onderwijs mogelijk.

is verder studeren in het hoger onderwijs logisch.

studieaanbod

studieaanbod 2e graad