KSOM

Campus Sint-Paulus

Klaar voor de toekomst!

Info vierde jaar TSO

In het vierde jaar TSO kan je op onze campus kiezen uit drie praktisch gerichte, technische studierichtingen: Elektrotechnieken, Mechanische technieken en Houttechnieken.

Deze opleidingen zijn zeer praktisch gerichte opleidingen met een groot pakket algemene vakken. Hieronder zie je het basispakket met de algemene vakken. Daaronder kies je het specifieke gedeelte met de technische en praktische vakken.

We hebben ook nog drie theoretisch gerichte, technische studierichtingen: Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica of Elektromechanica. Die vind je hier:

naar 4TTSO

Basispakket algemene vakken

1u aardrijkskunde

2u Engels

2u Frans

1u geschiedenis

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

3u wiskunde

ALGEMENE VAKKEN

Mechanische technieken

Houttechnieken

Elektrotechnieken

2u mechanica

3u technisch tekenen

3u technologie

TECHNISCHE VAKKEN

TECHNISCHE VAKKEN

TECHNISCHE VAKKEN

4u onderzoek hout

4u organisatie hout

3u elektriciteit en labo

5u installatiemethoden

PRAKTISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

9u realisaties mechanische

technieken en CNC

9u realisaties elektriciteit

9u realisaties hout

In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is vooral gericht op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakarbeider in de houtnijverheid.

Onderzoek hout bevat automatisatie, houtconstructies & materialen, stabiliteit, toeg. wet. elektriciteit & mechanica, VCA en verspaningstechnieken. Organisatie hout omvat CAD-tekenen en planning, berekening materiaal & kostprijs.

De basiskennis van het mechanische principe wordt verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische, maar eerder om een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. De verschillende CNC technieken vormen hierbij een belangrijk onderdeel. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerpen tot en met de realisatie en kan deze toelichten en interpreteren.

In de tweede graad leer je een moderne, huishoudelijke installatie ontwerpen en bouwen. Bij theorie elektriciteit en labo ontdek je de geheimen van elektriciteit.

Na je studies...

Na je studies...

kan je verder studeren in onze Se-n-Se specialisatie Regeltechnieken (Procesautomatisering). Je kan onder andere aan de slag gaan als technicus residentiële of industriële elektrotechnische installaties.

kan je gaan werken in een hout(gerelateerd) bedrijf.

Je kan je ook specialiseren in ons 7e jaar Interieurinrichting.

Na je studies...

kan je gaan werken. Verder studeren kan ook in onze Se-n-Se specialisatierichting CNC-machining.

studieaanbod

studieaanbod 2e graad