Info tweede graad - finaliteit doorstroom

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2021-2022 door tot in het derde jaar en in schooljaar 2022-2023 tot in het vierde jaar. We onderscheiden studierichtingen met finaliteit doorstroom, arbeidsmarkt of beide. Finaliteit doorstroom betekent dat deze opleiding je voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs.

In de tweede graad met finaliteit doorstroom kan je op onze campus kiezen voor de richting Technologische wetenschappen. Dit is een sterk theoretisch gerichte, technische opleiding.

We hebben ook praktisch technische studierichtingen in de finaliteit d/a.

naar d/a

Technologische wetenschappen

derde jaar

vierde jaar

LESSENpakket: 32 lesuren

LESSENpakket: 32 lesuren

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u MEAV

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

ALGEMENE VAKKEN

ALGEMENE VAKKEN

(Maatschappelijke, economische en artistieke vorming)

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

TALEN

TALEN

1u biologie

5u wiskunde B+S

10u technologische wet. en engineering

1u biologie

5u wiskunde B+S

11u technologische wet. en engineering

WETENSCHAPS-VAKKEN

WETENSCHAPS-VAKKEN

chemie + fysica B+S

Studierichting

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Leerlingprofiel

Leerlingen Technologische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk aan te wenden in contexten van engineering. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen. Ze willen engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze zijn gericht op exploratief, probleemoplossend en onderzoekend handelen.

Na je studies...

kan je verder studeren in het hoger onderwijs.

studieaanbod

studieaanbod 2e graad