Info tweede graad - doorstroom & arbeidsmarkt

De modernisering van het onderwijs loopt vanaf schooljaar 2021-2022 door tot in het derde jaar en in schooljaar 2022-2023 tot in het vierde jaar. We onderscheiden studierichtingen met finaliteit doorstroom, arbeidsmarkt of beide/dubbele. Dubbele finaliteit betekent dat deze opleiding je voorbereidt op zowel de arbeidsmarkt als verder studeren in het hoger onderwijs.

In de tweede graad met dubbele finaliteit kan je op onze campus kiezen uit vijf studierichtingen: Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken, Mechanische technieken, Houttechnieken en Voertuigtechnieken.

Deze opleidingen hebben een basispakket met algemene vakken van 16 lesuren. Dit zie je hieronder. Bijkomend kies je dan het specifieke gedeelte met de technische en praktische vakken. In totaal heb je een lessenpakket van 32 lesuren.

Basispakket algemene vakken

Basispakket: 16 lesuren

2u godsdienst

2u lichamelijke opvoeding

1u aardrijkskunde

1u geschiedenis

1u natuurwetenschappen

4u Nederlands

2u Engels

2u Frans

ALGEMENE VAKKEN

3e jaar: 1u MEAV

4e jaar: geen MEAV

(Maatschappelijke, economische en artistieke vorming)

Elektrotechnieken

Ik ben rekenvaardig, analytisch ingesteld en handig. Ik ben geïnteresseerd in elektrische schema’s en schakelingen en werk graag met allerhande toestellen en componenten..

3u wiskunde

3e jaar: 13u elektrotechnieken

4e jaar: 14u elektrotechnieken

SPECIFIEK GEDEELTE

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Na je studies...

ben je klaar om te gaan werken of verder te studeren.

Logische studiekeuze in de 3e graad:

Elektrotechnieken, Autotechnieken

Ik ben geïnteresseerd in elektriciteit en mechanica. Ik wil graag weten hoe machines in elkaar zitten en werken. Daarnaast los ik graag problemen op.

Elektromechanische technieken

3u wiskunde

3e jaar: 13u elektromechanische technieken

4e jaar: 14u elektromechanische technieken

SPECIFIEK GEDEELTE

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Na je studies...

ben je klaar om te gaan werken of verder te studeren.

Logische studiekeuze in de 3e graad:

Elektrotechnieken, Autotechnieken, Mechanische vormgevingstechnieken

Ik ben geïnteresseerd in techniek en kan zeer nauwkeurig werken. Daarnaast werk ik graag met computers en machines. Ook een theoretische achtergrond (mechanica, meettechniek, energiekringen) schrikt mij niet af.

Mechanische technieken

3u wiskunde

3e jaar: 13u mechanische technieken

4e jaar: 14u mechanische technieken

SPECIFIEK GEDEELTE

Na je studies...

Mechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in CAD/CAM, verspanende technieken, niet- verspanende technieken en (de)montagetechnieken.

ben je klaar om te gaan werken of verder te studeren.

Logische studiekeuze in de 3e graad:

Mechanische vormgevingstechnieken, Autotechnieken

Houttechnieken

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Ik maak graag teken- en computertoepassingen en werk graag aan projecten. Ik kan niet wachten om in de derde graad aan de slag te gaan met het maken van meubels, ramen, trappen, enzoverder. Later wil ik een echte vakman worden in de houtsector.

3u wiskunde

3e jaar: 13u houttechnieken

4e jaar: 14u houttechnieken

SPECIFIEK GEDEELTE

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Na je studies...

ben je klaar om te gaan werken of verder te studeren.

Logische studiekeuze in de 3e graad:

Houttechnieken

Voertuigtechnieken

Ik ben geïnteresseerd in techniek. Voertuigen en voertuigtechnologie boeien mij. Later volg ik graag de richting AT (autotechnieken).

3u wiskunde

3e jaar: 13u voertuigtechnieken

4e jaar: 14u voertuigtechnieken

SPECIFIEK GEDEELTE

Voertuigtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in auto-elektriciteit, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, elektrohydraulica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van voertuigen.

Na je studies...

ben je klaar om te gaan werken of verder te studeren.

Logische studiekeuze in de 3e graad:

Autotechnieken

studieaanbod

studieaanbod 2e graad