KSOM

Campus Sint-Paulus

Klaar voor de toekomst!

Info eerstegraad B-stroom

Binnenkort maak je de overstap van de basisschool naar het secundair. Wij helpen je daarbij.

We hebben met de vier campussen van KSOM een gezamenlijk project uitgewerkt. Hierin zetten we in op een brede, algemene vorming. Daarnaast stippel je op basis van je talenten een eigen route uit via MyTRACK.

Heb je geen getuigschrift basisonderwijs, dan start je in het eerste leerjaar B. Op onze campus ben je dan welkom in de richting: PRO.

1e jaar PRO

Basispakket B: 28 lesuren

4u techniek

4u wiskunde

3u natuur en ruimte

STEM

STOER staat voor STuderen Op Eigen Ritme

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

EXPRESSIE

Boost: je verbreedt, verdiept en herhaalt op eigen tempo.

4u Nederlands

2u Frans

1u Engels

TAAL

3u maatschappelijke vorming

2u godsdienst

1u titularisuur

Kompas: ontdekken van eigen talenten en interesses in een oriënteringstraject.

MENS &

SAMENLEVING

2e jaar PRO

Basispakket B: 21 lesuren

2u techniek

3u wiskunde

1u natuur en ruimte

STEM

2u lichamelijke opvoeding

1u beeld

1u muziek

EXPRESSIE

3u Nederlands

1u Frans

2u Engels

TAAL

2u maatschappelijke vorming

2u godsdienst

1u titularisuur

MENS &

SAMENLEVING

Kompas

Kompas bestaat uit 6 projecten waarbij je als leerling kennis maakt met de campus Sint-Paulus en Sint-Lutgardis.

Op campus Sint-Lutgardis maak je kennis met de domeinen voeding, lichaam en crea. Op campus Sint-Paulus maak je kennis met hout, metaal en elektriciteit en werken ze aan een servettenhouder, een insectenhotel en een drankenautomaat.

Boost

Tijdens de lesuren Boost ga je verbreden, verdiepen en herhalen.

Verbreden wil zeggen dat je meer kan leren over hetzelfde onderwerp. Verdiepen betekent dat je dieper ingaat op de leerstof en ook de moeilijkere oefeningen probeert. Herhalen doe je om bij te werken wat nog niet zo vlot ging.

Je kan tijdens Boost werken aan de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Alle klassen die Pro volgen, hebben op hetzelfde moment in de week Boost. Op die manier kunnen verschillende leerkrachten je begeleiden voor de drie vakken. Zo kan jij werken aan het vak waar je op dat moment het meest nood aan hebt.

studieaanbod

aanbod 1e graad

inschrijvingen